Zdolność kredytowa

16.08.2015

Zdolność kredytowa, obliczona przez bank maksymalna kwota kredytu, którą bank jest w stanie nam przyznać, to w zasadzie najważniejszy czynnik oceniany przez bank w całym procesie ubiegania się o kredyt.

Jeżeli planujesz zaciągnięcie kredytu warto jest zadbać o własną wiarygodność w oczach banku jeszcze zanim złożymy wniosek o kredyt.

Wpływ na naszą zdolność kredytowa ma bardzo dużo czynników. Najważniejsze z nich to oczywiście wysokość naszych miesięcznych dochodów netto  oraz wszystkich naszych zobowiązań, przy czym jako zobowiązania bank przyjmuje nie tylko raty spłacanych kredytów, ale również koszty utrzymania rodziny, domu samochodu czy też płacone ubezpieczenia lub alimenty.

Różnica pomiędzy powyższymi parametrami to tzw. dochód rozporządzalny brany przez bank pod uwagę przy wyliczaniu naszej zdolności kredytowej.

DOCHÓD NETTO - ZOBOWIĄZANIA = DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY

W wielkim skrócie nasz dochód rozporządzalny musi być większy niż rata kredytu, który chcemy zaciągnąć.

DOCHODY

Oprócz dochodów netto bank bierze również pod uwagę źródło ich pochodzenia, co ma wpływ na ich stabilność. Inaczej banki traktują zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od umowy zlecenia/o dzieło czy z prowadzonej działalności gospodarczej - przy czym tu jest różnica w zależności od formy rozliczenia z urzędem skarbowym tj. pełna księgowość, książka przychodów i rozchodów, ryczałt, karta podatkowa oraz od branży w jakiej działamy (dla przykładu banki gorzej traktują firmy z branży budowlanej czy transportowej).

Zatrudnienie na czas nieokreślony (najlepiej w tzw. budżetówce) jest w oczach banku najbezpieczniejszą i najbardziej pożądaną przez banki formą zatrudnienia podczas obliczania naszej zdolności kredytowej i ubiegania się o kredyt.

W każdym z wspomnianych wyżej przypadków inny jest wymagany okres uzyskiwania dochodów tj. 3, 6, 12 lub nawet 24 miesiące w zależności od banku i naszej formy zatrudnienia. Dodatkowo w przypadku umów o pracę na czas określony lub umów zlecenie/o dzieło, które kończą się w przeciągu najbliższych 6 lub 12 miesięcy bank może poprosić nas o dostarczenie tzw. promesy zatrudnienia od naszego pracodawcy (zapewnienie pracodawcy o chęci przedłużenia z nami umowy na nie gorszych warunkach).

Równie ważna co wysokość naszych dochodów oraz źródło ich uzyskiwania w procesie badania zdolności kredytowej jest wysokość wynagrodzenia zasadniczego i wszystkich zmiennych części naszego wynagrodzenia jak  premie, prowizje, diety, delegacje czy nawet różnego rodzaju nagrody lub tzw.13-tki. Jeżeli wynagrodzenie zmienne (premie, prowizje) otrzymujemy regularnie co miesiąc w podobnej wysokości, bank nie powinien robic nam problemów z przyjęciem ich do badania zdolności kredytowej. Gorzej jest w przypadku diet lub delegacji (np. u kierowców). Te dochody tylko niektóre banki wezmą pod uwagę, przy czym bardzo często tylko w wypadku, gdy diety/delegacje wpływają na konto.

Niezależnie jednak od wysokości uzyskiwanych przez Ciebie dochodów i formy zatrudnienia najważniejsza jest wiedza z jakiego okresu średnią przyjmie bank do zbadania naszej zdolności kredytowej. Często zdarza się, że średnia z ostatnich 3 miesięcy różni się od średniej z 6 czy tym bardziej 12 miesięcy. w tym ostatnim wypadku na nic zdadzą się nasze zabiegi o wysokość dochodów w ostatnich 3 miesiącach np. nadgodziny (o czym bardzo często można przeczytać w internecie).

Jeżeli chcesz poznać podejście poszczególnych banków możesz obejść większość z nich osobiście lub nie marnować swojego czasu i skorzystać z usług doświadczonego Doradcy Finansowego, który po przeanalizowaniu Twojej sytuacji powie Ci jak wygląda Twoja zdolność kredytowa i w którym banku policzą ją najlepiej.

ZOBOWIĄZANIA

Bank zalicza do naszych zobowiązań nie tylko płacone raty naszych kredytów, ale również inne zobowiązania, które są płacone regularnie i obniżają naszą zdolność kredytowa (pożyczki z kas zapomogowo pożyczkowych w zakładzie pracy, raty poręczonych kredytów, karty kredytowe, limit w koncie tzw. debet, składki ubezpieczeniowe czy alimenty). Wszystkie banki odejmą też od naszych dochodów koszty utrzymania gospodarstwa domowego. Te uzależnione są od liczby osób w rodzinie osoby ubiegającej się o kredyt (w tym ważna jest ilość osób nie uzyskujących dochodów) oraz od miejsca zamieszkania kredytobiorcy i mogą wynieść od około 600-700 zł w przypadku singla (choć większość banków przyjmie 1.000 zł) do nawet kilku tysięcy złotych dla rodzin wielodzietnych lub osób zamieszkujących np. z dziadkami.

WIARYGODNOŚĆ KREDYTOWA

Przy badaniu naszej zdolności kredytowej wszystkie banki sprawdzą naszą wiarygodność dotyczącą spłacanych zobowiązań tzw. historię BIK. W Biurze Informacji Kredytowej znajdują się wszystkie informacje na temat historii spłaty dawnych jak i obecnych zobowiązań (w tym również opóźnienia w płatnościach nawet o jeden dzień). Banki wysyłają informacje do BIK i podają czy spłacamy zobowiązanie na czas, a wszelkiego rodzaju odstępstwa od normy są odnotowywane i obniżają naszą wiarygodność.

BIK ocenia nas na podstawie tzw. scoringu przypisując nam punkty od 192 do 631 (im więcej tym lepiej). Osoby, które mają problemy z terminowym spłacaniem maja mało punktów, zaś te robiące to rzetelnie dużo. Z doświadczenia wiemy, że osoby z punktacją poniżej 400 punktów w większości przypadków są postrzegane jako nierzetelne i najczęściej na podstawie tego banki udzielają im decyzji odmownej.

W BIK sprawdzane są zazwyczaj informacje z okresu ostatnich 5 lat. Jeżeli w tym czasie mieliśmy "przygodę" z nieterminowymi spłatami zobowiązań powinniśmy sprawdzić swój raport BIK przed złożeniem wniosku o kredyt. Nasz BIK można bowiem poprawić. Po pierwsze, o ile zobowiązanie zostało całkowicie spłacone, możemy ubiegać się aby instytucja, która wpisała nam złą historię przeniosła wpis do tzw. części statystycznej, która nie wpływa już na nasz scoring. Druga rzecz jaką możemy zrobić to zaciągnięcie nowego zobowiązania (nawet na niewielką kwotę) i regularne spłacanie go przez okres kilku-kilkunastu miesięcy, co powinno niebawem poprawić nasz scoring.

JAK POPRAWIĆ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

Istnieje kilka skutecznych sposobów na poprawę zdolności kredytowej. Trzeba jednak pamiętać, że w każdym z przypadków nie dzieje się to od razu, a czasem trwa nawet kilka miesięcy (zwłaszcza w przypadku osób ze zła historią w BIK).

Poniżej przedstawiamy kilka sposobów na poprawienie zdolności kredytowej.

1. Zrezygnuj z kart kredytowych i zamknij limit w ROR

Banki zazwyczaj dodają 3-5% limitów dostępnych w ROR i na kartach kredytowych do naszych miesięcznych obciążeń, co ma znaczny wpływ na nasz dochód rozporządzalny i bardzo obniża naszą zdolność kredytowa. Dla przykładu karta kredytowa z limitem 2.000 zł lub limit w ROR o tej samej wysokości jest traktowany jak rata miesięczna w wysokości 100 zł, co w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny obniża nam zdolność kredytowa o jakieś kilkanaście tysięcy złotych.

2. Uporządkuj swoje kredyty

Jeżeli spłacasz jakieś kredyty zaciągnięte np. na sprzęt RTV/AGD, samochód czy nawet pożyczkę z kasy zapomogowo-pożyczkowej w zakładzie pracy musisz liczyć się z tym, że bank potraktuje ich raty jako stałe obciążenie niezależnie czy została nam jedna rata do zakończenia czy dopiero zaczynamy je spłacać i w ten sposób zmniejszy nam zdolność kredytowa. Jeśli masz taką możliwość postaraj się spłacić te zobowiązania nawet kosztem pożyczki od rodziny. Takie rozwiązanie praktycznie natychmiast poprawia naszą zdolność kredytowa.

3. Zadbaj o historię w BIK

Klienci ze złym BIKiem są dyskwalifikowani przez banki już na samym początku ubiegania się o kredyt. Sprawdź swój raport BIK zanim rozpoczniesz procedurę kredytową, a w razie potrzeby postaraj się korzystnie na niego wpłynąć np. w podany już wcześniej sposób.

4. Nie składaj zapytań o kredyt do wielu banków

Duża liczba zapytań o kredyt w krótkim okresie obniża nam scoring BIK, przez co niekorzystnie wpływa na naszą wiarygodność, a co za tym idzie również na zdolność kredytowa. Najczęściej przyjmuje się, że trzy wnioski kredytowe do trzech różnych banków nie obniżają nam specjalnie scoringu, każde kolejne zapytanie ma na niego znaczący wpływ. Aby ograniczyć niepotrzebne zapytania np. w bankach gdzie na pewno nie będą nas chcieli jako przyszłego kredytobiorcy skorzystaj z usłyg Doradcy Finansowego. Doświadczony Doradca Finansowy wyśle wnioski tylko do tych banków, w których jest realna szansa na pomyślne zakończenie pomijając te, gdzie jej nie ma.

5. Zadbaj o wkład własny

W przypadku kredytów hipotecznych banki zazwyczaj chcą, aby stosunek kwoty przyszłego kredytu do wartości jego zabezpieczenia (tzw. LTV) wynosił maksymalnie 80%, co oznacza, że dobry kredytobiorca powinien mieć wkład własny na poziomie co najmniej 20% (oczywiście do końca 2015 roku wymagany jest wkład własny na poziomie tylko 10%, w 2016r. 15%, a w latach kolejnych 20%). W sytuacji gdy wkład własny klienta jest mniejszy niż wspomniane 20%, wtedy bank stosuje dodatkowe zabezpieczenie w postaci ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, co stanowi dla nas dodatkowy koszt, a często podwyższa też samą ratę i obniża nam zdolność kredytowa.

W niektórych instytucjach można zmniejszyć współczynnik LTV dając dla banku zabezpieczenie (nieruchomość) o większej wartości niż kupowana na kredyt lub pozwalając zabezpieczyć się na kilku nieruchomościach (np. dodatkowo na mieszkaniu rodziców). Taki manewr obniża ryzyko banku, przez co bank skłonny jest dać nam lepsze warunki kredytowania, a więc nasza zdolność kredytowa zwiększa się.

6. Zmień ilość osób ubiegających się o kredyt

Jeżeli w Twojej sytuacji sam nie masz zdolności kredytowej rozważ dołączenie dodatkowych kredytobiorców - kogoś z rodziny, znajomych. Czasem ten ruch oznacza ślub np. w przypadku osób zaręczonych, gdy obydwoje mają dochody, aby bank zmniejszył ich koszty utrzymania i potraktował jako jedną rodzinę (koszty utrzymania dla dwuosobowej rodziny to np. 1.200 zł, gdy te same osoby bez ślubu będą potraktowane jako dwa oddzielne gospodarstwa domowe koszty utrzymania mogą wynieść nawet 2.000 zł). W wypadku rodzin wielodzietnych czasem pozytywny wpływ na naszą zdolność kredytowa ma ustanowienie rozdzileności majątkowej (wtedy banki zazwyczaj liczą nam koszty utrzymania jak dla singla bez uwzględniania innych osób na utrzymaniu).

Jeżeli nie wiesz jak wygląda Twoja zdolność kredytowa z pewnością pomoże Ci doświadczony Doradca Finansowy.

7. Wybierz raty równe

W większości wypadków w bankach możemy wybierać pomiędzy ratami malejącymi, a równymi. Raty malejące charakteryzują się równą częścią kapitałową, przez co kapitał kredytu jest spłacany szybciej, a zmniejsza się całkowity jego koszt. Niestety wybór rat malejących wiąże się z wyższymi ratami na początku okresu spłacania w stosunku do kredytu z ratami równymi. Właśnie te wyższe raty (różnica może sięgać nawet 20%) przyjmie bank aby obliczyć naszą zdolność kredytowa.

8. Wydłuż okres kredytowania

Im dłuższy jest okres kredytowania tym więcej odsetek musimy zapłacić do banku. Z drugiej zaś strony dłuższy okres pozwala znacząco obniżyć ratę spłacanego kredytu, która ma bezpośredni wpływ na naszą zdolność kredytowa.

Pomimo że weźmiemy kredyt na dłuższy okres nic nie stoi na przeszkodzie, aby spłacić go wcześniej - ta zasada dotyczy wszystkich rodzajów kredytów (czasem wiąże się z dodatkową prowizją rekompensacyjną dla banku za przedterminową spłatę). W przypadku wcześniejszej spłaty zmniejszamy wysokość zapłaconych odsetek (w stosunku do pełnego okresu kredytowania) bowiem odsetki od spłacanej przed czasem kwoty są płacone jedynie do momentu wcześniejszej spłaty. Później spłacamy odsetki jedynie od kwoty kapitału jaki pozostał po nadpłacie - o ile nie spłąciliśmy całości pozostałego kapitału i zostało jeszcze coś do spłaty.

9. Ogranicz wpływ wieku kredytobiorców

Oczywiste jest, że nie mamy wpływu na wiek osoby ubiegającej się o kredyt. Z drugiej zaś strony banki mają określony maksymalny wiek kredytobiorcy (w momencie całkowitej spłaty kredytu) i waha się on w zależności od banku w przedziale 70-80 lat. Dodatkowo część banków badając naszą zdolność kredytowa "obetnie", nawet o 30%, dochody osoby, która w trakcie trwanie kredytu osiągnie wiek 67 lat (moment przejścia na emeryturę).

Nie musisz dowiadywać się w każdym banku jaki jest maksymalny akceptowany wiek kredytobiorcy oraz czy obniżają dochody w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego. Doświadczony Doradca Finansowy napewno będzie w stanie wytypować najlepsze banki dostosowane do Twojej sytuacji i oczekiwań.

10. Skorzystaj z ofert promocyjnych banku

Co chwilę możemy spotkać jakąś promocję dotyczącą kredytów w poszczególnych bankach. Czasem są skierowane do niektórych grup zawodowych, czasem do osób budujących dom lub kupujących mieszkanie na rynku pierwotnym, a czasem do wszystkich zainteresowanych kredytem w określonym czasie. W ramach oferty specjalnej bardzo często możemy liczyć na lepsze warunki finansowania w stosunku do oferty standardowej. Niestety czasem wiąże się to ze skorzystaniem z dodatkowych produktów banku (tzw. cross-selling) jak np. specjalny rodzaj konta, karta kredytowa czy ubezpieczenie.

Pomimo dodatkowych produktów w banku najczęściej warunki promocyjne wiążą się z niższym kosztem samego kredytu, co oznacza obniżenie się wysokości raty, która ma największy wpływ na naszą zdolność kredytowa.

Jak widać jest bardzo dużo czynników mających zarówno pozytywny jak i negatywny wpływ na Twoją zdolność kredytowa. Nie musisz studiować ofert poszczególnych banków i porównywać ich podejścia do różnego rodzaju kredytobiorców. Doświadczony Doradca Finansowy zrobi to za Ciebie.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową www.osobistydoradca.com.pl

Już na pierwszym spotkaniu dowiesz się jak i gdzie dostaniesz najlepszy kredyt dostosowany do Twoich potrzeb i możliwości.

Wypełnij formularz kontaktowy poniżej lub zadzwoń na podany numer.

Nie warto przepłacać! umów się na spotkanie już dziś!

Podobne wyszukania: zakup mieszkania na kredyt krok po kroku, kredyt na budowę domu krok po kroku, mieszkanie dla młodych nowe zasady, kredyt na mieszkanie, zakup mieszkania w Łomży, mieszkania w Łomży, zakup mieszkania w Piszu, Kredyt bez prowizji, mieszkania w Ełku